top of page

Donatorer

Tacksamhet riktas till alla engagerade kommuninvånare och närboende som har bistått föreningen, samt till alla generösa sponsorer, utan vilka detta räddningsprojekt inte varit möjligt

Huvudsponsorer

Familjen Marianne och Johan Rapp

Länsstyrelsen Skåne

Stiftelsen Gripen

Mats Paulssons Stiftelse

Backahill AB

Sponsorer

Erik Paulssons Stiftelse

Gram Group AB

Robert Nobel

Ulf Rosberg

EAB Aktiebolag

Anebyhusgruppen AB

Active Invest AB

Övriga sponsorer

Anita Ander

Sidsel Alpert

Vectum AB

Peter Werklund

Ulf Bolin

Åsa och Claes Paulsson

Jan Sjöberg 

Bo Söderberg

Bernt Magnusson

Eva och Torgny Frykman

Hans Wallgren

Linghoff Arkitektur

Båstad Tryckeri

Lars Johansson

Håkan Strömqvist

Wilhelm Tham

Eva Tiblom

Lars-Gunnar Schultz

Familjen Torbjörn Ziegler

Andreas Schlein-Andersen

Fredrik Sjödin

Irmgard Westerstad Wolff

Marianne Lilja Wittbom

Anna Hylander

Mariana Burenstam Linder

Karin Hökborg

Familjen Lindgran/Larsson

Cecilia Wetterlöv

Claes Berglund

Karin Bergqvist

Catharina Miver

Eva Thorén

bottom of page