top of page

Trappans kondition före påbörjad renovering

Lejongapstrappan har brutits ned pga eftersatt underhåll av cementkonstruktionen samt utebliven  beskärning av intilliggande vegetation. Felaktig anslutning till vägen har också gjort att trapporna frekvent dränks i regnvatten.

 

Vid en besiktning 2007 konstaterades svåra fukt- och frysskador, inte bara i vertikala väggar utan även i de horisontella stenplattornas ytskikt. Tillkallade konservatorn Akanthus Stenkonservering förslog efter besiktningen att trapporna och dammen omgående borde fuktsäkras med membran mot intilliggande jordmassor där vattentrycket är stort.

 

Det innebär att trapporna pga intilliggande vegetation saknade möjlighet att torka upp och därigenom angreps av organisk tillväxt på ytskicket. 

 

På grund av detta och utebliven lövrensning föreligger uppenbar halkrisk under stora delar av året.

Ett ytterligare problem är att trapporna inte är upplysta på kvällar och nätter.

 

Ingenting har åtgärdats sedan 2007 och trappans tillstånd har därefter ytterligare försämrats, vilket resulterat i att renoveringsbehovet och därmed förenade kostnader nu ökar drastiskt. Enligt Sier materialanalyse, som även gjort besiktning med provtagning på cementen, går det fortfarande att reparera trapporna, dock behöver man nu även gjuta om ett flertal av de horisontella överliggande cementplattorna.

 

Att dröja ytterligare med åtgärd är således inte ekonomiskt försvarbart.

IMG_6399_edited.jpg
IMG_7681-1.jpg
bottom of page