top of page

Vårt syfte och mål

Föreningen Lejongapstrappan har till syfte att informera boende, besökare och kommunens politiker att vi har en bortglömd historia och ett slumrande kulturminne som kan räddas. Föreningen skall söka bidrag, värva donatorer och säkerställa att en renovering sker enligt kulturbevarande regler.

 

Föreningen kommer att aktivt vara involverade i planering tillsammans med kommunen, projektörer och entreprenörer. Målsättningen skall vara att donationerna skall bistå kommunen med att finansiera en renovation av Lejongapstrappan och det kringliggande parkområdet.

Vårt mål är att:

  • Lejongapstrapporna och dess omgivande parkområde skall återfå sitt ursprungliga skick.

  • Bassängen skall bli helt funktionsduglig och få ett fungerade vattencirkulationssystem.

  • Belysning ska installeras på mittplattån och vid övre entrén till trappan, samt att omgivande parkvegetation skall föryngras och återfå en tidsenlig karaktär.

  • Miljön skall anpassas till modern parkskötsel med låga underhållskrav.

PF1_målning.jpg
bottom of page