top of page

 

Historik

Från köping till rekreationsort

En ny epok för Båstad startade vid 1900-talets sekelskifte när Ludvig Nobel, trädgårdsarkitekten Rudolf Abelin och hovjuvelerare W.A. Bolin köpte stora markområden väster om kyrkan i Båstad. Deras ambition var att skapa natursköna boendemiljöer och anlägga trädgårdar i balans med naturen. Det kom att innebära en förvandling av Båstad från okänd köping, med småskaligt fiske och lantbruk som huvudsakliga näringsgrenar, till en rekreationsort med hotell, restauranger, tennis, golf och badinrättning samt tillströmning av många, både nationella och utländska besökare. 

Villastaden Nobelica

Ludvig Nobel etablerade sig i Båstad 1905. Nästan omgående påbörjade han idébygget och utformningen av villastaden Nobelica i västra delen av orten. Den planerade nya stadsdelen kom efter hand att färdigställas medan andra project förblev på pappret. Idéerna kring bebyggelsen präglades delvis av då rådande nationalromantiska stilideal, men också andra stilriktningar kom efter hand att prägla projektet.

Rudolf Abelin

Ludvig Nobel hade lockat vännen Rudolf Abelin till Bjärehalvön för uppdraget att sammanbinda den tilltänkta villastaden Nobelica med stranden. Detta skulle göras genom en förnäm trappanläggning Sedan dess har trappan, under mer än ett sekel, varit en naturlig vandringsväg för boende och turister.

Lejongapstrappans tillkomst

Abelin, sedermera grundare av Norrvikens Trädgårdar, hade inspirerats av den italienska renässansens vattenträdgårdar vid Villa d’Este, Villa Aldobrandini och Teatrodelle Acque, något som tydligt kom att märkas i det vackert terrasserade trappverket med damm och springvatten i form av ett lejongap. Ett mindre intillliggande parkområde omgärdade konstruktionen, som också försetts med sittplatser där utsikten mot Laholmsbukten och Strandpromenaden kunde avnjutas. Lejongapstrappan med intilliggande anläggning stod klar 1908.

Byggnadsverket är fortfarande unikt i Sverige och utgör en viktig del av kulturarvet från den tidens Båstad och semesterortsideal.

Lejongapstrappan med parkområde är numera en slumrande tillgång, som kan räddas för framtiden. Originalritningar finns bevarande som beskriver Rudolf Abelins första och betydelsefulla bidrag till trädgårdsstaden i västra Båstad.

Lejongapstrappan i Båstad 1908
12108-hi01052.JPG

Bilder från trappans begynnelse

bottom of page