top of page

Föreningen Lejongapstrappan

Föreningen Lejongapstrappan bildades i Maj 2020 med följande ändamål:

 

Föreningen är en  ideell förening vars ändamål skall vara att verka för att den kommunalt ägda  Lejongapstrappan i Båstad bevaras och återställas till det goda skick den hade när den donerades till Båstads kommun 1961.

 

Föreningen har även som ändamål att bevara kulturminnet och miljön i området kring och i anslutning till Lejongapstrappan.

Vill du kontakta oss skriv till: info@lejongrapstrappan.se

 

Styrelsen

När jag blev tillfrågad om att medverka  i detta, inte bara för Båstad, kulturhistoriskt viktiga projekt var det självklart att ställa upp. Bor sedan fem år i Båstad under delar av året.

P-O Sköld, Advokat

Föreningens Revisor
 

ingvar .jpeg

Ingvar Andreasson, kommunrevisor.

Som ordförande i Kulturnämnden under 80- och 90-talet har jag varit aktiv i bevarandefrågor i Båstad. Ett engagemang som fortsätter nu i Föreningen Gamla Båstad.

Gert Håkan Eriksson, Ordförande Föreningen gamla Båstad

​Jag har bott i Båstad till och från hela mitt liv, varit verksam utomlands i många år, men jag har alltid sett Båstad som mitt riktiga hem. Barnbarn till Ludvig Nobel.

Robert Nobel, Civ Ing

bottom of page