top of page

Varför ska vi bevara och återställa trappan?

Lejongapstrappan är för många dagsbesökare i Båstad kanske det första intrycket av orten. Ett stort antal besökare passerar trappan under sommartid.

Trappan är den naturliga länken mellan Prästliden, Båstads största parkeringsplats för 750 bilar, och strandpromenaden. Den leder till havet och i östlig riktning till hamn och evenemangsområden samt i västlig riktning till Norrvikens trädgårdar. Strandpromenaden är numera en viktig del av både Kattegattleden och Skåneleden.

Mycket av Båstads karaktär och särprägel ligger i kombinationen av moderna rekreations- och konferensanläggningar, närhet till naturen och de historiska miljöer som finns bevarande från badortens gryning och ortens tid som fiskeläge.

Sammantaget gör dessa miljöer orten särskilt omtyckt av både boende och besökare. Att förvalta detta arv, denna stolthet hos bofasta och attraktionskraft för besökare, är ytterst en investering för att ytterligare stärka varumärket Båstad. Se sakkunnigutlåtande >>

 

Om inget görs, och trappan förfaller helt, omöjliggörs snart en bevarande renovering, vilket innebär att trappan troligen måste ersättas med en ny konstruktion. Detta blir sannolikt ännu dyrare och samtidigt försvinner ett av ortens viktiga minnesmärken; en kulturhistorisk utemiljö som under mer än 100 år öppnat vägen till havet.

Pra%CC%88sliden_edited.jpg
 
En donation att bevara

Nobels fastighetsbolag donerade vägarna i området 1961, inklusive Lejongapstrappan, till kommunen med avtal att kommunen skall vårda, underhålla och bevara dess natursköna, lantliga karaktär.

Båstad kommun har i sin bevarandeplan 1996-06-25 fastslagit att: ”Kommunen måste värna om Nobels Villastad och de samlade miljöerna, lokala byggnadstraditionen och landskapets värden".

 

Enligt Plan- och Bygglagen, BPL, (2010:900) 8 kap 14 §, gäller för alla byggnadsverk, dvs såväl byggnader som andra anläggningar, att "Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt".

bottom of page