top of page

Renoveringens gång

image0000003.JPG
image00000011.jpg
Status november 2022

PEAB Helsingborg tillsammans med Malmöföretaget Stucco Meistro, båda med lång erfarenhet av renovering av kulturbyggnader, ansvar för att arbetet, som sker under övervakning av kulturmiljökonsulten God Bostad Helsingborg.

 

Arbetet har nu startat med uppröjning av vegetation och vattentätning av yttersidor av damm och trappsidor samt nedgrävning av effektiv dränering. Betongytorna kommer sedan att tvättas från alger och överliggare kommer vid behov gjutas om eller renoveras professionellt för att behålla sin antika karaktär. Trappstegen som är så svårt skadade kommer helt att gjutas om och då i den ursprungliga grönpigmenteringen och förstärktas med armering.

 

Vegetationen har reducerats markant för att möjliggöra rensning av trädens rotsystem som vuxit in i anläggningen. Markytorna kommer vidare att förberedas så att de kan ge plats åt nyplanerad stilenlig grönska. Nu skall Lejongapstrappan kunna bestå i många år framöver utan att vittra. Genom att solen släpps in på trappan kommer också algtillväxten reduceras på betongytorna. Därigenom motverkas frostsprängningar på trappstegen och överliggande betongplattor vintertid. 

 

Det är ett stort arbete som påbörjats och nu är i full gång.  En stor del av arbetet kommer att vara klart före sommaren 2023 och parkområdet skall med vegetation och träd vara klar till oktober 2023.

bottom of page