top of page

Donationer

​Föreningen är tacksamma för både stora och små bidrag.  Många bidragsgivare ger styrka och visar allmänhetens engagemang i bevarandet i trappan. Engagemang motiverar större stöd från stiftelser och institutioner.

  • Huvudsponsorer är sådana stiftelser (eller liknande),  företag eller privatpersoner, som donerar 500 000 kronor eller mer och dessa kommer -om de så önskar- att särskilt namnges på en tavla invid trappan

  • Sponsorer är de stiftelser (eller liknande), företag eller privatpersoner som donerar 50 000 kronor och dessa kommer - om de så önskar- att namnges  på tavla invid trappan.

  • Alla bidrag är välkomna och de som ger sitt stöd kommer att -om man så vill- namnges på föreningens hemsida och erhålla ett gåvobevis

  • För den som vill bidra, sätt in beloppet på föreningens bankgiro 5866-6389. Ange ditt namn som avsändare eller kontakta Robert Nobel 070-783 33 50 eller PO Sköld 070-829 29 54 eller Gert-Håkan Eriksson 070-858 57 95 eller via email till info@lejongapstrappan.se

  • Med större donatorer är tanken att separata Donationsavtal skall ingås skriftligen. Se donationsavtal  

Föreningens ordförande Robert Nobel har som första privatperson donerat 100 000 kronor

bottom of page