top of page

Integritetspolicy

 

Vad för information samlar du in om mig med denna petition?

 • Ditt namn

 • Stad

 • E-postadress
   

Hur samlar du in information om mig?

 

Hur används min information?

 • Föreningen Lejongapstrappans administrator har rätt att delge alla signaturer (inklusive din) till de som är beslutsfattare angående Lejongapstrappans framtid.
   

Hur kan jag se, ändra eller ta bort min information?

 • Genom att maila till oss så kan du få ta del av dina uppgifter hos oss samt radera dem om du så önskar.
   

Hur delas min information?

 • Din signatur ses endast av administratören av denna site.

 • Föreningen Lejongapstrappans administratör har rätt att delge alla signatur (inklusive din) till beslutsfattarna gällande Lejongapstrappans framtid.
   

Hur länge kommer föreningen att spara min information?

 • Din signatur kommer att raderas så fort trappan är byggd och Lejongapstrappan är räddad!

 • Inga andra kopior av din signatur kommer att sparas efter föreningens upplösning.

bottom of page